ކުޅިވަރު

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަމުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ދިރާގު އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ މެނޭޖަރު އަހްމަދު ޝަފީއު ފައްޓަވައިދެއްވި...

ޔޫ ސްޕޯޓްސް އިން ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ޔޫ ސްޕޯޓްސް އިން ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
ކުޅިވަރު ސާމާނު ވިއްކާ ބ. އޭދަފުށީ ޔޫ ސްޕޯޓްސް ފިހާރައިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޔޫ ސްޕޯޓްސް...