ކުޅިވަރު

މާރެސް ޖަމިއްޔާ އާއި ކެންދޫ ޒުވާނުންގެ ދެމެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި

މާރެސް ޖަމިއްޔާ އާއި ކެންދޫ ޒުވާނުންގެ ދެމެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި
ބ. މާޅޮހުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ދެ ޖަމިއްޔާގެ ތެރެއިން މާރެސް ޖަމިއްޔާ އާއި ކެންދޫ ޒުވާނުންގެ ޓީމަކާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވ...

ކިހާދޫ ޓީމާއެކު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްވެސް ހަމަހަމަވެގެން ނިމިއްޖެ

މިއަހަރު ޒޯން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރިން ހަމައެކަނި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމްކަމުގައިވާ އޭދަފުށީ ޔޫތް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޒޯން މުބާރާތައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮ...