ޚަބަރު

އޭދަފުށީ މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލުގައި ބުޅިއަކުން ޖެހިގެން ފަރުވާދެނީ

އޭދަފުށީ މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލުގައި ބުޅިއަކުން ޖެހިގެން ފަރުވާދެނީ
ބ. އޭދަފުށީ ”ރޯދި3” ދޯނީގައި މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް އެދޯނިން މަހަށް ދިޔަ މިރަށޫ މީހެއްގެ ލޮލުގައި ބުޅިއެއް ޖެހިގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް، ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކ...

އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގޮއިދޫގައި މައުރަޒެއް ހުޅުވައިފި

އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގޮއިދޫގައި މައުރަޒެއް ހުޅުވައިފި
މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް) ޖަމުޢިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ގޮއިދޫގައި...

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ބ އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޮޓަރިތަކެއް އިމާރާތްކުރަނީ

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ބ އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޮޓަރިތަކެއް އިމާރާތްކުރަނީ
ބ އަތޮޅު ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި މި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޮޓަރިތަކެއް އިމާރާތްކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި...

އޭދަފުށި – ހޮޅުދޫ މެޗު މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މާދަމާ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި

އޭދަފުށި – ހޮޅުދޫ މެޗު މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މާދަމާ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި
ހުޅުމާލެއަށް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ހުރިހާ މެޗެއް ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ. މިރޭގެ...

ސުޖާގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސް ވަނީ، ބޭނުންވަނީ ދީލަތި އެހީއެއް!

ސުޖާގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސް ވަނީ، ބޭނުންވަނީ ދީލަތި އެހީއެއް!
ދިރިއުޅުމަކީ އިމްތިހާނެކެވެ. މާތް ﷲ ދުނިޔެއަށް އިންސާނުން ފޮނުއްވީ އިމްތިހާން ކުރެއްވުމަށް ޓަކައެވެ. އަދި މިދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަހަރު ދިމާވާ ބިޔަ ކޮޅ...