ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: އުސޫލާ ޚިލާފަށް އޭދަފުއްޓަށް އައި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: އުސޫލާ ޚިލާފަށް އޭދަފުއްޓަށް އައި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް ކަރަންޓީނު ކޮށްފި
ބ. އަތޮޅުގައި ގެސްޓް ހައުސްގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައިވާ ރަށަކުން އުސޫލާ ޚިލާފަށް އޭދަފުއްޓަށް އައިސް އުޅުނު މީހަކު 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް، ކަރަންޓީނު ކޮށްފި އެވެ. އޭދ...

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ 80 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މާދަމާ ވެކްސިން ޖަހަނީ

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ 80 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މާދަމާ ވެކްސިން ޖަހަނީ
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، އޭދަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 80 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މާދަމާ ވެކްސިން ޖަހަން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. އޭދަފުށީގައި ކޮވިޑުގެ އެންމެ...

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުން ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ޑިސްކައުންޓު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުން ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ޑިސްކައުންޓު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރުމުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައި، އެކަމަށް ހާއްސަ “އޮފާސް ޕޯޓަލް”އެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލްއ...