ޚަބަރު

ރެޑްވޭވުގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

ރެޑްވޭވުގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމުގެ ރެޑްވޭވް ކުންފުނިން ހިންގާ ރެޑްވޭވް ފިހާރަތަކުން “ރެޑް ވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު”ގެ ނަމުގައި، އެ...

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރަނީ

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރަނީ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށީ މިއަދު ވާދަކުރާނެ އެވެ. މުބާރާތުގެ އަތޮޅު ލީ...

ދިރާގުން އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ކުދިންނަށް ގާއިމުކޮށްދިން ޕާކު ހުޅުވައިފި

ދިރާގުން އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ކުދިންނަށް ގާއިމުކޮށްދިން ޕާކު ހުޅުވައިފި
ދިރާގުން މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޯޓިޒަމް ދުވަހާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގައި ގާއިމުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ އައުޓްޑޯ ޕްލޭގްރައުންޑު އިއްޔެ ހުޅުވައިފި...

މަންތާ ފެސްޓިވަލް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު

މަންތާ ފެސްޓިވަލް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު
ބ. އަތޮޅު މަންތާ ފެސްޓިވަލް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ބ.އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއާ ރިޒާވާ އޮފީހާ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދަރަވަ...

އުރީދޫ ކަލަރ ރަންގެ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް، މާދަމާ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި

އުރީދޫ ކަލަރ ރަންގެ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް، މާދަމާ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި
މާދަމާ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދާ އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ފޯރިގަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އުރީދޫއިން އެންމެންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާނެ އެވެ. އެކި ކުލަތަކާއެކު، އުފާވެރ...