ޚަބަރު

ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓާ އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލައިގެން ދެގުނަ ޑޭޓާ!

ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓާ އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލައިގެން ދެގުނަ ޑޭޓާ!
ދިރާގު  ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފިކްސްޑް ބްރޯޑް ބޭންޑް ބޫސްޓާތަކުން ދެގުނަ އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. ދިރާގުން މި...

ބީއެމްއެލް އިން އުޅަނދުގަތުމަށް އެންމެ ކުޑަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭން ތައާރަފްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން އުޅަނދުގަތުމަށް އެންމެ ކުޑަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭން ތައާރަފްކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  (ބީއެމްއެލް) ގެ ވެހިކަލް ލޯން އަދި ފައިނޭންސިންގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓާއި ޕްރޮފިޓް ރޭޓަށް މިއަދު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން...

އާކް އެއިޑް މެދުވެރިކޮށް ބީއެމްއެލްގެ އެހީ 5 އަތޮޅެއްގެ ކުދިންނަށް

އާކް އެއިޑް މެދުވެރިކޮށް ބީއެމްއެލްގެ އެހީ 5 އަތޮޅެއްގެ ކުދިންނަށް
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ހިންގާ އާކް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމަށް ބޭންކުން ދެމުންދާ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން އެ ޕްރޮގްރާމަށް 1...

ބ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި
ބ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މާލެ ވޯޓަ އެންޑް ސްވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި މަޝ...

ނާސްތާއަށް އަންނަ އަހަރު ކިރު ޕެކެޓަކާ އެކު ދޮންކެޔޮ ވަކަކާ ކުކުޅު ބިހެއް

ނާސްތާއަށް އަންނަ އަހަރު  ކިރު ޕެކެޓަކާ އެކު ދޮންކެޔޮ ވަކަކާ ކުކުޅު ބިހެއް
ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށްދޭ ހެނދުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމުގެ މެނޫސެޓަށް ބަދަލުގެނެސް އަންނަ އަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ....

ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް ވާޗުއަލްގެ މެއިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް ވާޗުއަލްގެ މެއިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
މިއަހަރުގެ ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް ވާޗުއަލްގެ މެއިން ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް ވާޗުއަލްއަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑ...

ތުޅާދޫގައި އެއާޕޯޓް އަޅަނީ

ތުޅާދޫގައި އެއާޕޯޓް އަޅަނީ
ބ. ތުޅާދޫގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމުގެ ޕްލޭނެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް ދެ...

ބީއެމްއެލުން ދިގުރަށުގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލުން ދިގުރަށުގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ބީއެމްއެލުން އދ. ދިގުރަށުގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ބީއެމްއެލުން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށާއި މުޖުތަމަ...