ޚަބަރު

އޭދަފުށީގެ ތާރީހާއި ސަގާފަތް ރަމްޒު ކޮށްދޭ ބިނާއެއް ފަރުމާކުރަން ހުޅުވާލައިފި

އޭދަފުށީގެ ތާރީހާއި ސަގާފަތް ރަމްޒު ކޮށްދޭ ބިނާއެއް ފަރުމާކުރަން ހުޅުވާލައިފި
ބ. އޭދަފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި “އޭދަފުށީގެ ތާރީހާއި ސަގާފަތް” ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާއެއް ޑިޒައިންކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އ...

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބ. އަތޮޅުން ފަސް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބ. އަތޮޅުން ފަސް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ
މިދިޔަ ޖޫން މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު ބ. އަތޮޅުން ގްރީން ޓެކްސްގެ ފަސް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭ...

ކައުންސިލްތަކުން މުޅިގައުމަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކަންކަން ރާވަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކައުންސިލްތަކުން މުޅިގައުމަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކަންކަން ރާވަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައް ލިބިފައިވާއިރު، ހަމަ އެކަނި ވަކިރަށެއްގެ ތަރައްޤީއަށް ނުބަލައި މުޅި ޤައުމަށް ފައިދާވާނެފަދަގޮތަކަށް ހުރިހާ ކައުންސިލް...

ކޮވިޑް ފެސިލީޓީގައި އެޑްމިޓްކުރި މީހަކު ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ފެނުނީ ރަށު ތެރެއިން

ކޮވިޑް ފެސިލީޓީގައި އެޑްމިޓްކުރި މީހަކު ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ފެނުނީ ރަށު ތެރެއިން
ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ބ. އޭދަފުށީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ އަށް ގެންގޮސް އެޑްމިޓްކުރި މީހަކު ފިލައިގެން ރަށުތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ހޯދައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ...

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ހަ ރަށެއްގައި އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ހަ ރަށެއްގައި އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ވޯލްޑް ހިއުމަނިޓޭރިއަން ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އިސް...