ޚަބަރު

އުރީދޫގެ “ވޯރ އޮން ވޭސްޓް” ކެމްޕެއިން ނައިބު ރައީސް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި

އުރީދޫގެ “ވޯރ އޮން ވޭސްޓް” ކެމްޕެއިން ނައިބު ރައީސް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
“ވޯރ އޮން ވޭސްޓް” ގެ ނަމުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ހިންގާ ތިމާވެށީގެ ކެމްޕެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ....