ޚަބަރު

އާއްޓޭ: ދާއިރާއަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައްވައިގެން

އާއްޓޭ: ދާއިރާއަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައްވައިގެން
ތަޢާރަފް ތާރީޚީ އިލްމުވެރިޔާ މަރުހޫމް އަބްދުލްހަކީމް ހުސެއިން މަނިކުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވާ އަހުމަދު އާރިފް، މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ، އާއްޓޭއަކީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރި...

އޭދަފުއްޓާއި ތުޅާދޫން ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަން ރައީސް އިއުލާން ކުރައްވައިފި

އޭދަފުއްޓާއި ތުޅާދޫން ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަން ރައީސް އިއުލާން ކުރައްވައިފި
ބ. އޭދަފުއްޓާއި ތުޅާދޫން ވަރަށް އަވަހަށް ގޯތި ދޫކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު...

ކިޔެވުން ފެށިތާ 3 މަސް، އަދިވެސް އޭ ލެވެލް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ހަމައެއްނުވޭ

ކިޔެވުން ފެށިތާ 3 މަސް، އަދިވެސް އޭ ލެވެލް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ހަމައެއްނުވޭ
ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުންފެށި ތިންމަސް ވީ އިރު ވެސް އޭލެވެލް އަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަދިވެސް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ހަމައަށް ނުލިބޭތީ ބައެއް ބެލެނިވެރިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ...