ޚަބަރު

ޚިޔާނާތުން މަންފާވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރި މެންބަރުންގެ ލިސްޓަށް ސަލީމް

ޚިޔާނާތުން މަންފާވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރި މެންބަރުންގެ ލިސްޓަށް ސަލީމް
ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބޮޑު ޚިޔާނާތުން މަންފާ ލިބުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ލިސްޓްގައި، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު...

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސްކޫލަކާ ގުޅިގެން ކިހާދޫ ސްކޫލުގައި ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސްކޫލަކާ ގުޅިގެން ކިހާދޫ ސްކޫލުގައި ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގަނީ
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރޮކްސް ބަރަރ ރައިޒް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލާ ގުޅިގެން ބ. ކިހާދޫގައި ސްކޫލުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ. ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މުހައްމަދު ޒުބައި...

ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމުން ހިސާން އިސްތިއުފާދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމުން ހިސާން އިސްތިއުފާދިނުމަށް ގޮވާލައިފި
އެމްޑީޕީގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމުން ހިޝާން ހުސައިން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ގޮވާލައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ބުނީ ހިސ...

ބީއެމްއެލް އިން މާލީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދައި މުޖުތަމައަށް ބޮޑު ހޭދައެއް

ބީއެމްއެލް އިން މާލީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދައި މުޖުތަމައަށް ބޮޑު ހޭދައެއް
މިއަދު ހާމަކުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރގެ މާލީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 307 މިލިއަން ރ...

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރަނީ

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރަނީ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ކްލަބް އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރާނެ އެވެ. މުބާރާތުގެ ދެ...

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އޭދަފުށި ބަލިކޮށް ތިމަރަފުށި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އޭދަފުށި ބަލިކޮށް ތިމަރަފުށި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތ. ތިމަރަފުށި ހޯދައިފި އެވެ. ތިމަރަފ...

ނިއުޓްރިޝަން އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކްލަބް އޭދަފުށިން ފަށައފި

ނިއުޓްރިޝަން އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކްލަބް އޭދަފުށިން ފަށައފި
ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ކެއުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން “ހެލްތީ އީޓިން ފޯ ޔަންގް ފުޓްބޯލާސް”ގެ ނަމުގައި ނިއުޓްރިޝަންއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ...

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އޭދަފުށި ފައިނަލަށް، މަރުހަބާ!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އޭދަފުށި ފައިނަލަށް، މަރުހަބާ!
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލަށް އޭދަފުށީ ފުޓްސަލް ޓީމު ދަތުރުކޮ...

ސޮނޭވާއިން މަޖިލިސް ގޯތިތެރޭގައި މަދިރި ނައްތާލާ އީޖާދެއް ގާއިމުކޮށްދީފި

ސޮނޭވާއިން މަޖިލިސް ގޯތިތެރޭގައި މަދިރި ނައްތާލާ އީޖާދެއް ގާއިމުކޮށްދީފި
ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ދެނިވި މާއްދާތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަކަށް މަދިރި ނައްތާލާ އީޖާދީ އާލާތްތަކެއް ސޮނެވާގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޯތިތެރޭގައި މިއަދު ގާއިމުކޮށްފި އ...