ޚަބަރު

މަންތާ ފެސްޓިވަލް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ނައިބް ރައީސް އޭދަފުއްޓަށް

މަންތާ ފެސްޓިވަލް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ނައިބް ރައީސް އޭދަފުއްޓަށް
މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުށީގައި ފަށާ މި އަހަރުގެ މަންތާ ފެސްޓިވަލު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު މިއަދު އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. ބ.އަތޮޅު ބ...

ފުވައްމުލަކުގައި އަންހެންކުދިންނަށް ކޯޑިން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި އަންހެންކުދިންނަށް ކޯޑިން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ
ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން، އަންހެންކުދިންނަށް ކޯޑިން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ. ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލް...

ސައިނޯސާ ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ހަވާ އަރުވަނީ

ސައިނޯސާ ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ހަވާ އަރުވަނީ
މިދިޔަ ބޮޑު އީދު އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ސައިނޯސާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ހޯދުމުގެ އުފަލުގައި އެ ޓީމުން މާދަމާ ރޭ އޭދަފުށީގައި ހަވާ އެރުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއެކު...

ގައުމީ ޓެނިސް ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ބީއެމްއެލް

ގައުމީ ޓެނިސް ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ބީއެމްއެލް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުތައް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެލްއެލް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދ...

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރު ކެލަ އާއި ބާރަށަށް

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރު ކެލަ އާއި ބާރަށަށް
ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރު ހއ. ކެލާ އާއި އެއަތޮޅު ބާރަށުގައި ގާއިމުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފުޅާކުރުމަށް ބީއެމްއެލުން ކ...