ޚަބަރު

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން އެއް ވިއުގާ އަކުން ފުރަމަތަ ގުޅާލާނީ ބ. އަތޮޅުގައި

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން އެއް ވިއުގާ އަކުން ފުރަމަތަ ގުޅާލާނީ ބ. އަތޮޅުގައި
ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ހުރިހާ ތަނެއް އެއް ވިއުގާ އަކުން ގުޅުވައިލުމަށް ބޭނުންކުރާ ސްފްޓްވެއާ އާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކަށް ބ. އަތޮޅު ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތ...

ކެންދޫ އަންހެނުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

ކެންދޫ އަންހެނުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ރައީސަށް ދަންނަވައިފި
ބ. ކެންދޫ އަންހެނުން ރަށުގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދޭނެގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ދަންނަވައި އެވެ. ކެންދޫގެ...

ފެހެންދޫ ކުދިން ސްކޫލަށް ދާން އުފުލާ ބުރަ ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

ފެހެންދޫ ކުދިން ސްކޫލަށް ދާން އުފުލާ ބުރަ ރައީސަށް ދަންނަވައިފި
ބ. ފެހެންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުން، ކުދިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލި...

ޕަބްޖީ ކުޅުންތެރިންނަށް އުރީދޫގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާ: ޕަބްޖީ އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖެއް

ޕަބްޖީ ކުޅުންތެރިންނަށް އުރީދޫގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާ: ޕަބްޖީ އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖެއް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނެގޮތަށް ފަރުމާކޮށް، ތަފާތު އެތައް ޕެކޭޖުތަކާއި ޕްރޮމޯޝަންތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ. މިގޮތުން، އުރީދޫ...

ބީއެމްއެލް އިންޓަންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބުރުނިމި ދެވަނަ ބުރު ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިންޓަންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބުރުނިމި ދެވަނަ ބުރު ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ދަސްވެނިންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ފެށި ގްރެޖުއޭޓް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރ...

ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކަމަދޫގައި މަސްދަޅާއި އަލަނާސި ދަޅު ބަހަނީ

ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކަމަދޫގައި މަސްދަޅާއި އަލަނާސި ދަޅު ބަހަނީ
ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުންނަށް މި ރޯދަ މަހު 7 މަސްދަޅާއި 7 އަލަނާސީ ދަޅު ބަހަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ މިއަހަ...

ލަންކާގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުންވެސް ކޯލްރޭޓް އަގުހެޔޮކޮށްފި

ލަންކާގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުންވެސް ކޯލްރޭޓް އަގުހެޔޮކޮށްފި
ސްރީލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހިނގާދިޔަ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމަށް ގުޅަން ހާއްސަ ރޭޓެއް ދިރާގުންވެސް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުންވަނީ ލަންކާ އަށް ގުޅޭއަގ...