ޚަބަރު

އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދިއްޖެ

އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދިއްޖެ
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބ. އޭދަފުށީގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ތަކުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކުރުމަށް އެދިއްޖެ އެވެ. ރަށު ކައުންސިލުނ...

ލޮބީން ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެލާ ސްޕޯޓްސް އަށް

ލޮބީން ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެލާ ސްޕޯޓްސް އަށް
ފައިނަލުގައި ކައްކާނި އެފްސީގެ މައްޗަށް 5-1އިން ކުރިހޯދައި ލޮބީން ފުޓްސަލް ފިއެއްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެލާ ސިޓީން ހޯދައިފި އެވެ. މޮޅު ކުޅުމެއް ވެލާ ސިޓީގެ ފަރާތުން ފެނިގެނ...

ޕްރިންސިޕަލަކަށް އެއް ސްކޫލެއްގައި ގިނަވެގެން ހުރެވޭނީ އަށް އަހަރު

ޕްރިންސިޕަލަކަށް އެއް ސްކޫލެއްގައި ގިނަވެގެން ހުރެވޭނީ އަށް އަހަރު
ސްކޫލެއްގައި ޕްރިންސިޕަލަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ހުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން އަށް އަހަރު ކަމަށް ހަމަޖައްސައި ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގައި ޕްރިންސިޕަލުން ވަޒީފާއަދާކުރާ ސްކޫލު ކަނޑައަ...

ލޯފަން މީހުންނަށް ހާއްސަ “ފޯންމީޓިން 130” މިއަހަރުވެސް ދިރާގުން ދެނީ

ލޯފަން މީހުންނަށް ހާއްސަ “ފޯންމީޓިން 130” މިއަހަރުވެސް ދިރާގުން ދެނީ
ދިރާގުން ލޯފަން މީހުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ، ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕެއާޑް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީވީއައިއެސްއެމް) އަށް ޑިޖިޓަލް...

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރަން އުރީދޫން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރަން އުރީދޫން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ‘ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ނައު’ގެ ނަމުގައި ޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓިންގް ކެމްޕޭނެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ....

ކިހާދޫ، ކުޑަރިކިލު އަދި ދޮންފަނު ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކިހާދޫ، ކުޑަރިކިލު އަދި ދޮންފަނު ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. އަތޮޅު ކުޑަރިކިލު، ދޮންފަނު އަދި ކިހާދޫގެ ލަފާފުރުމުގެ ޒަމާންވީ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ތިން ރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް އެމްޓީ ހޯގާޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ މިއަދު ހަވާލުކޮށ...

ހުއްދަ ނުހޯދާ މަޑަވެލިން ދޮންފަނަށް އައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުއްދަ ނުހޯދާ މަޑަވެލިން ދޮންފަނަށް އައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އެޗްޕީއޭގެ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ހުއްދަނެތި ގދ. މަޑަވެލިން ބ. ދޮންފަނަށް ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މަޑަވެލި މޮނީޓަރިންއަށް ލާ...