ޚަބަރު

އުރީދޫން ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއެކު ތިބުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ޙާއްސަ އޮފާތަކެއް

އުރީދޫން ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއެކު ތިބުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ޙާއްސަ އޮފާތަކެއް
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނާއި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް މިއަހަރު ބައްދަލުވެފައި މިވަނީ ހީވެސްނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އާދަކާދަތަކުގެ ތެރެއިން އޮން...