އަތޮޅުތެރެއިން

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ކަރާ ދަތިނުވެ ލިބޭނެ: ގޮއިދޫ ކައުންސިލް

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ކަރާ ދަތިނުވެ ލިބޭނެ: ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
  ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހު ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާވަރަށް، ކަރާ މިއަތޮޅު ގޮއިދޫގެ ދަނޑުތަކުން ދަތިނުވެ ލިބޭނެކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލ...