އަތޮޅުތެރެއިން

ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ކޮމްޕިއުޓަރާއި ޕްރިންޓަރު ހޯދުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީ

ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ކޮމްޕިއުޓަރާއި ޕްރިންޓަރު ހޯދުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީ
ބ. ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމާއި ޕްރިންޓަރު ހޯދުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މިއީ ވާލްޑް ބޭންކުގެ...

ތުޅާދޫން ދޫކޮށްލި ވައްލަ ޖޯޑު 5 އަހަރު ފަހުން ބިސް އަޅަން އެނބުރި ގެއަށް

ތުޅާދޫން ދޫކޮށްލި ވައްލަ ޖޯޑު 5 އަހަރު ފަހުން ބިސް އަޅަން އެނބުރި ގެއަށް
ނޯޓް: މިއީ ރާއްޖެ ނޫހުގައި އާމިނަތު ނުޒުހާ 8 ޖުލައި 2015 ގައި ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. 8 އަހަރު ވަންދެން އޮޅުކޮށްގެން މީހަކު ގެންގުޅުނު ވައްލަ ޖޯޑެއް، ދޫނި ގެންގުޅުން ސަރުކ...

ގިޔާމަތް ދުވަހުގެ އަލާމާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ޝައިޚް ފަރީދު ތަގުރީރު ކުރައްވައިފި

ގިޔާމަތް ދުވަހުގެ އަލާމާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ޝައިޚް ފަރީދު ތަގުރީރު ކުރައްވައިފި
ގިޔާމަތް ދުވަހުގެ އަލާމާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ޝައިޚް ފަރީދު ތަގުރީރު ކުރައްވައިފި އެވެ. ކަމަދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކަމަދޫ ސްކޫލުގެ...

ދޮންފަނު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދޮންފަނު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. ދޮންފަނުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ކަޅިހި ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓަރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ހެ...