އަތޮޅުތެރެއިން

ތަރުބަވީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ތަރުބަވީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ތަރުބަވީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދި...

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު ދުއާ ކިއުމުން ބައިބައިވުން އުފެދިދާނެ: ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު ދުއާ ކިއުމުން ބައިބައިވުން އުފެދިދާނެ: ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ނުބައި ރޭވުންތަކުންނާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރެއްވުން އެދި ދުއާކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިސްކިތްތަކަށް އެންގުމުން...