އަތޮޅުތެރެއިން

ތުޅާދޫ އިންޖީނުގެ ޔުޓިލިޓީސްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް: ހުކުމް

ތުޅާދޫ އިންޖީނުގެ ޔުޓިލިޓީސްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް: ހުކުމް
  ބ. ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ޔުޓިލިޓީސް ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށް...

އެކުވެރިކަމުގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ކިހާދޫ ބަލިވެއްޖެ

އެކުވެރިކަމުގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ކިހާދޫ ބަލިވެއްޖެ
  ޗުއްޓީ ބަންދާއި ދިމާކޮށް މިއަދު އަމިއްލަ ރަށުގައި ދޮންފަނާއެކު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ މެޗުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ކިހާދޫ ބަލިވެއްޖެއެވެ. ދޮންފަނު އަންހ...

ތުޅާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކޮށްފި

 ތުޅާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކޮށްފި
  ބ. ތުޅާދޫ ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަތަރު ރަށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމު އަދި ފަސް ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިނާއި އަމަލީ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުވެއިތުގެ އަލް-ހަބްޝީ ކޮންސ...

ފެހެންދޫ ޔޫތްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަށް ޑަބަލް ޓީމު ހޯދައިފި

ފެހެންދޫ ޔޫތްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަށް ޑަބަލް ޓީމު ހޯދައިފި
ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ބޮޑު ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް ފެހެންދޫ ޔޫތް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތްކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަށް ޑަބަލް ޓީމުން ހޯދައިފި އެ...