އަތޮޅުތެރެއިން

ހިތާދޫ ޔޫތުވިންގުގެ 13 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

ހިތާދޫ ޔޫތުވިންގުގެ 13 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި
ހިތާދޫ ޔޫތުވިންގް ޖަމިއްޔާއިން 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 13 ވަނަ ކިރިތި ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔު...

ހިތާދޫން އަލަށް ހޮވުނު ކައުންސިލަރުންނާ ސަލީމު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހިތާދޫން އަލަށް ހޮވުނު ކައުންސިލަރުންނާ ސަލީމު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބ. އޭދަފުށީ ދާޢިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމު (ރެޑްވޭވު ސަލީމް) ހިތާދޫން އަލަށް ހޮވުނު ކައުންސިލު މެންބަރުންނާއި ބައްދަލަ ކުރައްވައިފި އެވެ. މި ބައް...

ކެންދޫގައި ވޯޓުލުން ނުބާއްވައި ޓިކެޓް ތަސްމީނަށް ދީފި

ކެންދޫގައި ވޯޓުލުން ނުބާއްވައި ޓިކެޓް ތަސްމީނަށް ދީފި
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ހުކުރުދުވަހު ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ބ. ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް، ކެންދޫގައި ވޯޓު...

މަހިބަދޫގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކެމްޕަހެއް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

މަހިބަދޫގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކެމްޕަހެއް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ވިލާ ކޮލެޖަކީ ބިނާކުރަނިވި ޢިލްމީ ދިރާސާއާއި އެކު ދަރިވަރުންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވިފައިވާ ކޮލެޖެއް ކަމުގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓަރ ޑރ އަހްމަދު އަންވަރު ވިދާ...

މާރެސް ޖަމިއްޔާއިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގައިފި

މާރެސް ޖަމިއްޔާއިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގައިފި
ބ. މާޅޮހު މާރެސް ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާވިސް ސެންޓަރާ ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގައިފި އެވެ. އެގޮތުން “...