އަތޮޅުތެރެއިން

ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ދަރަވަންދޫގައި ފާހަގަކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ބ. ދަރަވަންދޫގައި ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑެމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހު...

ހިތާދޫ ކައުންސިލުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލި އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

ހިތާދޫ ކައުންސިލުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލި އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
އިއްޔެ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލުގެ މެޖޯރިޓީ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލި އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ހިތާދ...