އަތޮޅުތެރެއިން

ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނުނިމެނީސް މުބާރާތް ފަށާތީ ގޮއިދޫން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނުނިމެނީސް މުބާރާތް ފަށާތީ ގޮއިދޫން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނުނިމެނިސް ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް ފަށާތީ، ގޮއިދޫ ޓީމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް ފެ...

ހިތާދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 1 އަށް ކުދިން ވެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހިތާދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 1 އަށް ކުދިން ވެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  އަންނަ އަހަރު ބ. ހިތާދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑު 1 އަށް ކުދިން ވައްދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ސްކޫލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ހިތާދޫ ސްކޫލުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައިވަނީ...