ޚަބަރު

ވިލާ ކޮލެޖުން ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވިލާ ކޮލެޖުން ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ވިލާ ކޮލެޖްގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖް އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުން ބުނިގޮތުގައި އަންނަ ސިމެސ...

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ
  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަ...

އޭދަފުށީގައި ޖޫނިއާ ކޮލެޖެއް ނޭޅިވަނީ ބަޣާވާތުގެ ސަބަބުން: މުސްތަފާ

އޭދަފުށީގައި ޖޫނިއާ ކޮލެޖެއް ނޭޅިވަނީ ބަޣާވާތުގެ ސަބަބުން: މުސްތަފާ
  ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކިޔެވުން އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުނުކުރެވި އަދި މިރަށުގައި ޖޫނިއާ ކޮލެޖެއް ގާއިމުނުރެވިވަނީ އެމްޑިޕީއާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ އަހ...

އޭދަފުށީގައި ގެސްޓް ހައުސް އެޅުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭގޮތަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

އޭދަފުށީގައި ގެސްޓް ހައުސް އެޅުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭގޮތަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި
އޭދަފުށީގައި ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ނުދިނުމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.  އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރައީސް ނަޝީދު މިމަހު...