ޚަބަރު

އޭދަފުށީގައި ހިންގި ޖާނަލިޒަމް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފި

އޭދަފުށީގައި ހިންގި ޖާނަލިޒަމް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފި
  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި އޭދަފުށީ ޓައިމްސް ގުޅިގެން މިރަށުގައި ހިންގި ބޭސިކް ޖާނަލިޒަމް ކޯސްނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި އެވެ. މި މަހު 18-19 އަށް ބޭއް...

“އޭދަފުށީ މީހުންގެ ވޯޓު ނަގަނީ ތެލި ތާހަށޭ ބުނާއަޑު އަހާކަށް ކެތެއްނުވާނެ”

މާލޭގެ ސައިހޮޓާތަކުގައާއި މުޅި ރާއްޖޭގައި” އޭދަފުށީ މީހުންގެ ވޯޓު ނަގަނީ ތަލިތާހަށޭ” ބުނާ އަޑު އަހާކަށް ލަގޮނޑިއަކަށް ކެތްނުވާނެ ކަަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމ...