ޚަބަރު

ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށާއި ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކޮށްފި

ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށާއި ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކޮށްފި
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އަތޮޅު ލީގު ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގަ އައީ ބާ އެޓޯލް ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖުގައި އޭދަފުށީ ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޭލި ޖަމިއްޔާއިން ހަފު...