ޚަބަރު

ޔޫތު އެކްސްޗޭންޖު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ޖަޕާނަށް

ޔޫތު އެކްސްޗޭންޖު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ޖަޕާނަށް
ޖަޕާން ސަރުކާރާއި ސާކް ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ގުޅިގެން ސާކްގެ ގައުމުތަކުގެ ސާނަވީ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ކިޔުޒާ ބޮންޑް ޔޫތު އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބ. އަ...

ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކުގެ ހިލޭ ގުޅޭ މިނެޓްތައް އިތުރުކޮށްދީފި

ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކުގެ ހިލޭ ގުޅޭ މިނެޓްތައް އިތުރުކޮށްދީފި
ދިރާގު ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ޕެކޭޖުތައް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ގުޅޭ މިނެޓުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ ސިލްވަރ ޕެކޭޖް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިން އ...

އޭދަފުށީގައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން ފޭރެން އުޅުނު މީހަކު ފުލުހުން ހޯދަނީ

އޭދަފުށީގައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން ފޭރެން އުޅުނު މީހަކު ފުލުހުން ހޯދަނީ
ބ. އޭދަފުށީގައި މިރޭ މޫނު ނިވާކޮށްގެން ފޭރެން އުޅުނު މީހަކު ފުލުހުން ހޯދަމުން އެބަގެންދެ އެވެ. މިރޭ 7:40 ހާއިރު ކޭތަ ނަމާދު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ މީހާ މިރަށު ދެ ގެ އަކަށް...

ޔޫތު އެކްސްޗޭންޖު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ޖަޕާނަށް

ޔޫތު އެކްސްޗޭންޖު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ޖަޕާނަށް
ޖަޕާން ސަރުކާރާއި ސާކް ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ގުޅިގެން ސާކްގެ ގައުމުތަކުގެ ސާނަވީ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ކިޔުޒާ ބޮންޑް ޔޫތު އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބ. އަ...

ގިނަ ހިދުމަތްތަކަކާ އެކު ދިރާގުގެ އާ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި

ގިނަ ހިދުމަތްތަކަކާ އެކު ދިރާގުގެ އާ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި
ގިނަ ހިދުމަތްތަކާއެކު ކުރިއަށް ވުރެ މާފުރިހަމަ، އާ ވެބްސައިޓް ދިރާގުން ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އާ އިމާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ދި...