ޚަބަރު

ސޮނޭވާފުށީގެ އެކައުންޓުން ނެގި ފައިސާ އަނބުރާދޭން މީރާއަށް އަމުރުކޮށްފި

ސޮނޭވާފުށީގެ އެކައުންޓުން ނެގި ފައިސާ އަނބުރާދޭން މީރާއަށް އަމުރުކޮށްފި
މިއަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ސޮނޭވާފުށި ރިސޯޓުން 35 އަހަރަށް ވިއްކި ވޯޓާ ވިލާއަކަށް ޓެކްސް ނުދައްކައިގެން، އެ ރަށް ހިންގާ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް ލިމިޓެޑް (ބީވީއައި)ގެ އެކައު...

ޔުނައިޓެޑް ވީ، އެފްސީ ޑޮލަރ، އެފްސީ ސޫޕް އަދި ކަޅުއޮތް ކަޓޫރަ ސެމީ އަށް

ޔުނައިޓެޑް ވީ، އެފްސީ ޑޮލަރ، އެފްސީ ސޫޕް އަދި ކަޅުއޮތް ކަޓޫރަ ސެމީ އަށް
ސީސީ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ޔުނައިޓެޑް ވީ، އެފްސީ ޑޮލަރ، އެފްސީ ސޫޕް އަދި ކަޅުއޮތް ކަޓޫރަ ހޯދައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އިއްޔެ ހަވީރު އެ...

ސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް ފަށައިފި

ސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް ފަށައިފި
ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ސީސީ ކަޕް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައި 11 ޓީމާއެކު ފެށި މުބާރާތުގައި ހަވީރާއި މިރޭ ފަސްމެޗު ކުޅުނެވެ. މ...

ވިލާ ކޮލެޖުން ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވިލާ ކޮލެޖުން ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ވިލާ ކޮލެޖްގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖް އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުން ބުނިގޮތުގައި އަންނަ ސިމެސ...

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ
  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަ...