ޚަބަރު

ދިރާގުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެޗް ޕްލަސްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެޗް ޕްލަސްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި
މޮބައިލް އިންޓަނެޓްގެ ސްޕީޑް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެޗްޕްލަސްގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން އިއްޔެ ތައާރަފްކުރި މި ނެޓްވ...

ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ބިމާއެކު ތިން ބިމެއް ކައުންސިލަށް ނަގަން ނިންމައިފި

ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ބިމާއެކު ތިން ބިމެއް ކައުންސިލަށް ނަގަން ނިންމައިފި
އޭދަފުށިން އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށް ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ބިމެއް އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށް ނެގުމަށް އެ އިދާރާއިން ނިންމައިފި އެވެ. އެގޮތުން ނަގަން ހ...

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑަށް ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރިސޯޓެއް ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެ

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑަށް ބ. އަތޮޅުގެ ތިން  ރިސޯޓެއް ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެ
ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ބާއްވާ މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްގެ ތަފާތު އެކި ކެޓަގަރީތަކުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއް ނޮމިނޭޓްވިއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ބ. އަތޮޅުގެ...

މުއުމިން އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކޮށް، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީ އަށް

މުއުމިން އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކޮށް، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީ އަށް
  ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެންބަރު އަބްދުލް މުއުމިން އާދަމް އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައި މިއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އެ ޕާޓީ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި...