ޚަބަރު

ކޯނީގެ ރިޕޯޓަށްފަހު ހިނގާފާނެ ހަމަނުޖެހުމަކަށް ތައްޔާރުވަނީ

ކޯނީގެ ރިޕޯޓަށްފަހު ހިނގާފާނެ ހަމަނުޖެހުމަކަށް ތައްޔާރުވަނީ
  ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަން އޮފް ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ (ކޯނީ)ގެ ރިޕޯޓު ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާންމު ކުރާއިރ...

އަންލިމިޓެޑް ދެ ޕެކޭޖެއް ވަތަނިއްޔާއިން ތައާރަފުކޮށްފި

އަންލިމިޓެޑް ދެ ޕެކޭޖެއް ވަތަނިއްޔާއިން ތައާރަފުކޮށްފި
ލިމިޓެއް ނެތި އެސްއެމްއެސް އާއި ކޯލް ކުރެވޭ ދެ ޕެކޭޖެއް ވަތަނިއްޔާއިން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އާ ޕެކޭޖާބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން އިއްޔެ ނަސަންދުރާގައި ބޭއްވި ބައްދ...

ދަރަންވަންދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގައިގެން ކުންފުންޏަށް ރަނގަޅު ފައިދާތަކެއް ހޯދިދާނެ: އައިއޭއެސް

ދަރަންވަންދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގައިގެން ކުންފުންޏަށް ރަނގަޅު ފައިދާތަކެއް ހޯދިދާނެ: އައިއޭއެސް
ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓްސް އިން ދަރަވަންދޫގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓް ހިންގައި ބަލަހައްޓަން ހަވާލުވެފައިވާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް)...

ދިރާގުން 300،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ ރީލޯޑް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދިރާގުން 300،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ ރީލޯޑް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނި ދިރާގުގެ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން 300،000ރ. ގެ ފައިސާ އިނާމު ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނ...

ފޭލި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޔުމްނާ އާއި ޝަހާމަތު

ފޭލި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޔުމްނާ އާއި ޝަހާމަތު
ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި ޖަމިއްޔާ) އިން ބޭއްވި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 10 ވަނަ މުބާރާތުގެ ހިތުދަސްކުރުމުގެ ބައިން މުޅި މުބާރާތުން އެއް ވަނަ ފާތުމަތު ޔުމ...

ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުން ހޯދާނެ ވެބްސައިޓަކާއި އެސްއެމްއެސް ނިޒާމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުން ހޯދާނެ ވެބްސައިޓަކާއި އެސްއެމްއެސް ނިޒާމެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސެލްޓެކް ސޮލިއުޝަންގެ އިސްނެގުމަކަށް ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓަކާއި އެސްއެމްއެސް ނިޒާމެއް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ...

ކުޑައީދު ބަންދުގައި އެމްޓީސީސީން ބ. އަތޮޅަށް ޚާއްސަ ލޯންޗް ދަތުރުތަކެއް

ކުޑައީދު ބަންދުގައި އެމްޓީސީސީން ބ. އަތޮޅަށް ޚާއްސަ ލޯންޗް ދަތުރުތަކެއް
އަންނަ ފިތުރު އީދު ބަންދުގައި ބ. ހިތާދޫ އަށާއި ތުޅާދޫއަށް އެމްޓީސީސީން ވަރަށް ޚާއްޞަ އަގުތެކެއް ގައި ފެރީދަތުރު ތަކެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ، މިދަތުރު...

އައިޕެޑާއި އައިފޯން އަދި އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުން މިހާރު އީޓީ ބޭނުންކުރެވޭނެ

އައިޕެޑާއި އައިފޯން އަދި އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުން މިހާރު އީޓީ ބޭނުންކުރެވޭނެ
ބ. އަތޮޅުގެ ކޮމިޔުނިޓީއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ނެރޭ އޮންލައިން ނޫސް އޭދަފުށީ ޓައިމްސް (އީޓީ) ވަކި އެޕްލިކޭޝަނެއް ބޭނުންނުކޮށް އައިޕެޑާއި އައިފޯން އަދި އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކ...