އަތޮޅުތެރެއިން

ރޯޔަލް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރޯދަ ވީއްލުމެއް

ރޯޔަލް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރޯދަ ވީއްލުމެއް
ބ. މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރޯޔަލް އައިލެންޑް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީގައި ތިބި 180 މީހަކަށް ރޯދަ ވީއްލުން ދީފި އެވެ. މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ މި ހަދިޔާ ފޮނުވީ، އެ ފެސިލިޓީގައި...