އަތޮޅުތެރެއިން

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސާ ހިއްސާ ކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސާ ހިއްސާ ކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ހިއްސާކުރެއްވުމަށް، އެރަށު ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހ...

އުރީދޫން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ

އުރީދޫން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ
އުރީދޫ އަދި ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ފަތަން ދަސްކޮށްދީ، ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި ކަންކުރަންވާ ގޮތް އުނގަންނައިދިނުމަށް، “ފަތާ...

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ދިގު ފެތުމުގެ ހަރަކާތް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ދިގު ފެތުމުގެ ހަރަކާތް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ދިގު ފެތުމުގެ އިވެންޓް ބ. އަތޮޅުގައި މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިފި އެވެ. މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި...

ތުޅާދޫގައި ހަދާ ކުޑަކުދިން ފާކުގެ ވަށާފާރުން ބައެއް ވައްޓާލައިފި

ތުޅާދޫގައި ހަދާ ކުޑަކުދިން ފާކުގެ ވަށާފާރުން ބައެއް ވައްޓާލައިފި
ބ. ތުޅާދޫގައި އެރަށު ކައުންސިލުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއްގެގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ސަރަހައްދުގެ ވަށާ ފާރުން ބައެއް ވައްޓާލައިފި އެވެ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަހްމަދު ރަޝީދު...

ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރަން ބ. އަތޮޅުގައި ބޮޑު ފެތުމެއް ބާއްވަނީ

ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރަން ބ. އަތޮޅުގައި ބޮޑު ފެތުމެއް ބާއްވަނީ
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ބ. އަތޮޅުގައި ބޮޑު ފެތުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ސުވިމް މޯލްޑިވްސް އިން އިންނަގައިގެން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ޔޫތް މިނިސްޓްރީ އ...

ލިންޒީ ލޯހަން ދޮންފަނުގައި

ލިންޒީ ލޯހަން ދޮންފަނުގައި
ބ. އަތޮޅުގެ އަމިއްލަފުއްޓާއި ފިނޮޅު ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް މިހާރު ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ލިންޒީ ލޯހަން ބ. ދޮންފަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެރަށުގެ...