ޚަބަރު

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ދެ ޖިންސަށް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ދެ ޖިންސަށް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފިރިހެނުންނަށް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކާއި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އ...

ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކު ނާޅާނަމަ މިއަދުންް ފެށިގެން 1000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ!

ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކު ނާޅާނަމަ މިއަދުންް ފެށިގެން 1000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ!
އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތައް ހިމެނޭހެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރު ކުރި ކުރުން މިއަދު ތަންފީޒް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިމަހު ދެވަނަ ދުވަހު ގެޒެ...

އެންމެގިނަ ވަގުތު ކައިޓް ސާފުކުރުމުގެ ރެކޯޑް ގޮއިދޫ ޒުވާނުންނަށް

އެންމެގިނަ ވަގުތު ކައިޓް ސާފުކުރުމުގެ ރެކޯޑް ގޮއިދޫ ޒުވާނުންނަށް
ބ. ގޮއިދޫގެ ޒުވާނުން 72 ގަޑިއިރު ވަންދެން ކައިޓް ސާފްކޮށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ކައިޓް ސާފުކުރުމުގެ ރެކޯޑް ހަދައިފި އެވެ. ކައިޓް ސާފިން އަށް ލޯބިކުރާ ގ...

އިންޓަހައުސް ނެޓްބޯލް: ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން ޔެލޯ، ސީނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން ވައިލެޓް

އިންޓަހައުސް ނެޓްބޯލް: ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން ޔެލޯ، ސީނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން ވައިލެޓް
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔެލޯ ހައުސް އަދި ސީނިއާ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވައިލެޓް ހައުސް ހޯދައ...