ޚަބަރު

ނަސްރުﷲ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް: އެމްއެންޑީއެފް

ނަސްރުﷲ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް: އެމްއެންޑީއެފް
ބ. ދަރަވަންދޫން ތިން މީހުންނާ އެކު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތް ޑިންގީ އަކާއި އޭދަފުއްޓަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ލޯންޗެއް ޖެހި، ރޭ އިރާކޮޅު ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިފައިވާ ބ. އޭދަފުށީ...

ޑިންގީއިން ގެއްލުނު މީހާ ހޯދަން ޑައިވް ރޮބަޓާއި ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ޑިންގީއިން ގެއްލުނު މީހާ ހޯދަން ޑައިވް ރޮބަޓާއި ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި
. ދޮންފަނާއި ހަނިފަރާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް އެކްސިޑެންޓުވެ، ޑިންގީއިން ގެއްލުނު މީހާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ...

ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި އޭދަފުށީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި އޭދަފުށީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހިގެން ކަނޑުމަތީގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި އޭދަފުށީ މީހެއް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އެބަދެއެވެ. އެކްސިޑެންޓްވީ ބ. ދަރަވަންދޫން ފުރައިގެން ދިޔަ ޑިންގީއަކ...

އަމިއްލަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ކޭމްޕް: އޭދަފުށީ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް!

އަމިއްލަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ކޭމްޕް: އޭދަފުށީ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް!
“މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުދިންތަކެއް. މިކުދިންގެ ތަފާތަކީ މިކަންކުރަން ހުރި ޝައުގުވެރިކަން. ފުޓްބޯޅަ އަށް އެހާ ކުޑައިރު ވެސް ހުންނަ ފޯކަސް. އަސްލު ކުޅެން ބޭނުންވެފަ...