ޚަބަރު

މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން މިހާރު ރަށަށް ގޮސް ގޭގައި ކަރަންޓީނުވެވޭނެ

މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން މިހާރު ރަށަށް ގޮސް ގޭގައި ކަރަންޓީނުވެވޭނެ
ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގައި ފުރަބަންދުގައިވާ ފަރާތްތައް ރަށްރަށަށް ގޮސް ގޭގައި ކަރަންޓީނު ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައި އެކަމާ ގުޅޭ އުސޫލު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...

އޮންލައިންކޮށް ނުލިބޭ ހިދުމަތްތައް ދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް: ބީއެމްއެލް

އޮންލައިންކޮށް ނުލިބޭ ހިދުމަތްތައް ދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް: ބީއެމްއެލް
މާލެ ސިޓީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ބްރާންޗުތަކުން އޮންލައިން ނޫން ހިދުމަތްތައް ދޭނީ އެޕޮއިންޓަމަންޓް ދޫކޮށްގެން ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެ...

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު ނެތް ރަށްރަށުގައި ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތައް ދޭން ފަށައިފި

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު ނެތް ރަށްރަށުގައި ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތައް ދޭން ފަށައިފި
ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު ނެތް ރަށްތަކުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ހިދުމަތްތައް އަލުން ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ މޮނިޓަރިންގެ ހ...

ބ. އަތޮޅު ފަސް ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ފަސް ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅ...