ޚަބަރު

އުރީދޫން ފަހުގެ އައިފޯނުތައް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑަރަށް މިރޭ ހުޅުވާލަނީ

އުރީދޫން ފަހުގެ އައިފޯނުތައް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑަރަށް މިރޭ ހުޅުވާލަނީ
އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 12 ޕްރޯ މެކްސް އަދި އައިފޯން 12 މިނީއަށް ޕްރީ އޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ރީ...

ބީއެމްއެލުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނު ދޫކުރަނީ

ބީއެމްއެލުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް  ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނު ދޫކުރަނީ
ކޮވިޑް ރިލީފް ސަޕޯރޓްގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިތުރު ފައިނޭންސިންގެ އެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއީ ޔޫރ...

ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ފައިސާ ނެގޭގޮތް ބީއެމްއެލް އިން ހަމަޖައްސައިފި

ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ފައިސާ ނެގޭގޮތް ބީއެމްއެލް އިން ހަމަޖައްސައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ފައިސާ ނެގޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނިގޮތުގައި މި ބަދަލާއެކު ބީއެމްއެލް އިން...

ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ 61 ރަށެއްގައި އައުޓްޑީ ޖިމް ހަދަން ހަދިޔާކުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން، އޭދަފުއްޓާއި ކަމަދޫއާއި ގޮއިދޫގައި ހަދާ އައުޓްޑޯ ޖިމަށް ބޭނުންވާތަކެތި އެރަށ...

ޓެކްސީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޭޝްލެސް ޕޭމަންޓުގެ ޚިދުމަތް ބީއެމްއެލްއިން ތައާރަފްކޮށްފި

ޓެކްސީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޭޝްލެސް ޕޭމަންޓުގެ ޚިދުމަތް ބީއެމްއެލްއިން ތައާރަފްކޮށްފި
ނަގުދު ފައިސާ ބޭނުންނުކޮށް ޓެކްސީ އަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކޭޝްލެސް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނިގޮތުގައި މިއީ ބޭންކުގެ...

ކެންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކެންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ބ. ކެންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ކެންދުއަށް ދާ ބޯޓަކުން އެރަށަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދަން އުޅ...