ޚަބަރު

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކުރަނީ

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކުރަނީ
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ މެމްބަރުންގެ އެލަވަންސް ދެގުނަ ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރ...

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގެމަނަފުށީގައި ބީޓެކް ކްލާސްރޫމެއް ގާއިމްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގެމަނަފުށީގައި ބީޓެކް ކްލާސްރޫމެއް ގާއިމްކޮށްފި
ބީއެމްއެލް ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުގައި ބީޓެކް ކްލާސްރޫމެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ. މި ކްލާސްރޫމު ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ހޮސްޕިޓަރލ...

އުރީދޫ އާއި އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

އުރީދޫ  އާއި އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި
މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަންއާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން އޯރކާ މީޑިއ...

ކްލަބް އޭދަފުށިން ހިންގާ ގްރާސްރޫޓް ޕްރޮގްރާމްގެ އޯޕަން ޑޭ ބާއްވައިފި

ކްލަބް އޭދަފުށިން ހިންގާ ގްރާސްރޫޓް ޕްރޮގްރާމްގެ އޯޕަން ޑޭ ބާއްވައިފި
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ކްލަބް، ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ފަރާތުން އުމުރުން 6 އަހަރާއި 12 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގްރާސްރޫޓް ތަމްރީނު...

މީޑިއާ ނެޓްގެ އައިސް ޓީވީ އާއި އައިސް ސްޕޯޓްސް އިން ލަ ލީގާގެ މެޗުތައް ބަލާލެވޭނެ

މީޑިއާ ނެޓްގެ އައިސް ޓީވީ އާއި އައިސް ސްޕޯޓްސް އިން ލަ ލީގާގެ މެޗުތައް ބަލާލެވޭނެ
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަލުން މީޑިއާ ނެޓް މެދުވެރިކޮށް ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދައްކަން، އެ ކުންފުނިން ބްރޯޑްކާސްޓިން ރައިޓުސް ގަނެފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ގަޑިން މާދަމާ މިރޭ ދަންވަރު...