ޚަބަރު

އުރީދޫން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ

އުރީދޫން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ
އުރީދޫ އަދި ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ފަތަން ދަސްކޮށްދީ، ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި ކަންކުރަންވާ ގޮތް އުނގަންނައިދިނުމަށް، “ފަތާ...

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ދިގު ފެތުމުގެ ހަރަކާތް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ދިގު ފެތުމުގެ ހަރަކާތް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ދިގު ފެތުމުގެ އިވެންޓް ބ. އަތޮޅުގައި މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިފި އެވެ. މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި...

ތުޅާދޫގައި ހަދާ ކުޑަކުދިން ފާކުގެ ވަށާފާރުން ބައެއް ވައްޓާލައިފި

ތުޅާދޫގައި ހަދާ ކުޑަކުދިން ފާކުގެ ވަށާފާރުން ބައެއް ވައްޓާލައިފި
ބ. ތުޅާދޫގައި އެރަށު ކައުންސިލުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއްގެގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ސަރަހައްދުގެ ވަށާ ފާރުން ބައެއް ވައްޓާލައިފި އެވެ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަހްމަދު ރަޝީދު...