ޚަބަރު

ސުނާމީ އާ ގުޅިގެން ދޫކުރި ލޯނުތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފި

ސުނާމީ އާ ގުޅިގެން ދޫކުރި ލޯނުތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފި
ސުނާމީ އާ ގުޅިގެން ދޫކުރި ލޯނުތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފިކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ 2004 ވަނަ އަ...

ދިރާގުން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދިރާގުން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
ދިރާގުން އެކުންފުނީގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑު އިންޓަނެޓުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަން ހި...

ގޯތި ބޭނުންވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަނީ ކައުންސިލަށް ނޭގި: އޭދަފުށީ ކައުންސިލް

ގޯތި ބޭނުންވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަނީ ކައުންސިލަށް ނޭގި: އޭދަފުށީ ކައުންސިލް
އޭދަފުށީގައި ގޯތި ގެދޮރު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބަޔަކު ސާވޭ ފޯމު ފުރަމުންގެންދާތީ އެއީ ރަށު ކައުންސިލަށް އެނގިގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އޭދަފުށީ ކައު...

އޭދަފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އޭދަފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. އޭދަފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން އެމްޓީސީސީއާ ސަރުކާރުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ސްރުކާރުން ފެށި މި މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް...