ކުޅިވަރު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އުރީދޫ ކޮމްބައިން ޓީމު ހޯދައިފި

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އުރީދޫ ކޮމްބައިން ޓީމު ހޯދައިފި
  އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އުރީދޫ/ޕީޖީ/ކޯޓް އަދި މީޑިއާ ސެންޓަރު ގުޅިގެން ނުކުތް ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި، އޮފީ...

ސީސީއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ފިތުރު ޢީދާ ދިމާކޮށް ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ސީސީއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ފިތުރު ޢީދާ ދިމާކޮށް ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި
މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދާ ދިމާކޮށް ކްލަބް ކޮމްބިނޭޝަން (ސީސީ) އިން ޔޫތު ކަޕް 2014 ގެ ނަމުގައި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މުޅި ޖުމްލަ 5 ޓީމު ވާދަކ...