އަތޮޅުތެރެއިން

އަންނަ އަހަރު ހިތާދޫ ސްކޫލުގައި އިތުރު ކްލާސް ރޫމްތަކެއް އަޅަނީ

އަންނަ އަހަރު ހިތާދޫ ސްކޫލުގައި އިތުރު ކްލާސް ރޫމްތަކެއް އަޅަނީ
އަންނަ އަހަރު ހިތާދޫ ސްކޫލުގައި އިތުރު ކްލާސް ރޫމްތަކެއް އިމާރާތް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެފި އެވެ. ހިތާދޫ އަށް ހާއްސަ...

ގުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ހިތާދޫގޮފީގައި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ދޭއްގެ ކޯސް ފަށަނީ

ގުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ހިތާދޫގޮފީގައި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ދޭއްގެ ކޯސް ފަށަނީ
ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ހިތާދޫ ގޮފީގައި ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓު ލެވެލް ދޭއްގެ ކޯސް އަންނަ އަހަރު ފަށާނެކަމަށް އެ މަރުކަޒުން ބުނެފި އެވެ. ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު...

އަމާޒަކީ މުޅި ބ. އަތޮޅަށް ކުކުޅު ބިސް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުން: ނަސީރު

އަމާޒަކީ މުޅި ބ. އަތޮޅަށް ކުކުޅު ބިސް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުން: ނަސީރު
މިދިޔަ އަހަރު ދިރޭތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބ. ހިތާދޫން ދޫކުރި ބިންތަކުގެ ތެރެއިން އެރަށު ހިޔާ މުޙައްމަދު ނަޞީރުގެ ބިމުގައި ހަދަމުންދާ ކުކުޅު ފާމް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސަ...

އަތޮޅު ފިހާރަތަކުން ކައުންސިލްތަކަށް އަލުން ފައިސާ ދިނުމަށް އެދެފި

އަތޮޅު ފިހާރަތަކުން ކައުންސިލްތަކަށް އަލުން ފައިސާ ދިނުމަށް އެދެފި
މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އަތޮޅު ފިހާރަތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ އަލުން ދިނުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރި...

ކުޑައީދު ބަންދުގައި އެމްޓީސީސީން ބ. އަތޮޅަށް ޚާއްސަ ލޯންޗް ދަތުރުތަކެއް

ކުޑައީދު ބަންދުގައި އެމްޓީސީސީން ބ. އަތޮޅަށް ޚާއްސަ ލޯންޗް ދަތުރުތަކެއް
އަންނަ ފިތުރު އީދު ބަންދުގައި ބ. ހިތާދޫ އަށާއި ތުޅާދޫއަށް އެމްޓީސީސީން ވަރަށް ޚާއްޞަ އަގުތެކެއް ގައި ފެރީދަތުރު ތަކެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ، މިދަތުރު...

200 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށު ކައުންސިލް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށުގެ، ރަށު ކައުންސިލް ކޮމްޕިއުޓާ ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއެއް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އިންފޮމޯޝަން ޓެކްނޮ...

ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީން (އެލްޖީއޭ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބ އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންނާ ފައިނޭންޝަލް ޕ...

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ތިން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ: ކައުންސިލަރ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ތިން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ: ކައުންސިލަރ
ބ. ހިތާދޫގައި ކޮންނަމުންދާ ފަޅުގެ މަސައްކަތް ދެ ތިން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ހިތާދޫ ކައުންސިލަރ ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ތަކެތި ލިބުމުގެ...