ޚަބަރު

ދެތިން ދުވަހުގެތެރޭ ބޮޑު އީދު މުބާރާތަށް ޓީމުތަކަށް ދައުވަތު ދޭނަން: ބައްޓޭ

ދެތިން ދުވަހުގެތެރޭ ބޮޑު އީދު މުބާރާތަށް ޓީމުތަކަށް ދައުވަތު ދޭނަން: ބައްޓޭ
  ބ. އޭދަފުށީގައި މި ފަހަރުގެ ބޮޑުއީދުގައި ބާއްވާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދައުވަތު ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހުގެރޭ ޓީމުތަކަށް ދޭނެ ކަމަށް މުބާރާތް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި...

ޑީއާރުޕީގެ އެންމެ ވޯޓެއްވެސް އެމްޑީޕީ އަކަށް އަތެއް ނުވާނެ: ސަލީމް

ޑީއާރުޕީގެ އެންމެ ވޯޓެއްވެސް އެމްޑީޕީ އަކަށް އަތެއް ނުވާނެ: ސަލީމް
  މިމަހު 28 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އޭދަފުށިން ޑީއާރުޕީގެ އެންމެ ވޯޓެއްވެސް އެމްޑީޕީއަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު...

އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށާއި މޮނިޓަކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށާއި މޮނިޓަކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ސެޕްޓެމްބަރ 28 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު އޮބްޒާވްކުރުމަށާއި މޮނިޓަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު...