ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ގަދަ ދިހައެއްގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެގާރަ ދަރިވަރުން

ރާއްޖޭގެ ގަދަ ދިހައެއްގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެގާރަ ދަރިވަރުން
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ކޭމްބްރިޖް އޯ-ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ދިހަ ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެގާރަ ކުއްޖަކު ހި...

ސަތީސް ދަންޖެހި މަރުވީ ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް: ހޮސްޕިޓަލް

ސަތީސް ދަންޖެހި މަރުވީ ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް: ހޮސްޕިޓަލް
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާދެމުން ދިޔަ އިންޑިއާ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓީޗަރު ސަތީސް ރާޖު، 27 ދަންޖެހި މަރުވީ، އޭނާއަށް ފަރުވާދިނުމަށް ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ލަ...