ޚަބަރު

މަރުހަބާ ސެންޓޭ!

މަރުހަބާ ސެންޓޭ!
  ބ. އޭދަފުއްޓަށް އުފަން ގައުމީ ޓީމުގައި މިހާރު ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ކައިވެނި ކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގައި ނި...

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް
މި އަހަރުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން “އެންމެން އެކުގައި” ޝިއާރުގެ ދަށުން މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހޯމް މިނިސް...

ޓާކިޝް އެއާލައިނުން މަރުހޫމް ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ސްޕޮންސާކޮށްފި

ޓާކިޝް އެއާލައިނުން މަރުހޫމް ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ސްޕޮންސާކޮށްފި
  ބ. އޭދަފުށީ ކްލަބް ދަ ބިގިނަރސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބ. އަތޮޅުގައި ހުރި ރިޒޯޓްތަކަށާއި އޭދަފުއްޓަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާ...

ކާޑުގެ ޕިން ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ބީއެމްއެލް އިން ތައާރަފުކޮށްފި

ކާޑުގެ ޕިން ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ބީއެމްއެލް އިން ތައާރަފުކޮށްފި
  ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އޭޓީއެމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކާޑުގެ ޕިން ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މިހިދުމަތް ތައާރަފުކުރުމު...

އޭދަފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ: މިނިސްޓަރު

އޭދަފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ: މިނިސްޓަރު
  ބ. އޭދަފުއްޓާއެކު އިތުރު ފަސް ރަށެއްގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭދަ...