ޚަބަރު

އީދު ބަންދަށްފަހު ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ފެށިގެންދާނެ: ވާހިދު

އީދު ބަންދަށްފަހު ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ފެށިގެންދާނެ: ވާހިދު
  ބޮޑު އީދު ބަންދަށްފަހު ސަރުކާރުއޮފީސްތައް ހުޅުވުމާއެކު އޭދަފުށީގެ ތަރައްގީއަށް ރޭވިފައިހުރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރ...

އަންނަ އަހަރު ވިލާ ކޮލެޖުން ފަށާ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ އަހަރު ވިލާ ކޮލެޖުން ފަށާ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ވިލާ ކޮލެޖުން ފަށާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުން ބުނީ ތަފާތު 6 ދާއިރާއަކުން އަންނަ އަހަރު ކޯސްތައް...