ޚަބަރު

ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުން ހޯދާނެ ވެބްސައިޓަކާއި އެސްއެމްއެސް ނިޒާމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުން ހޯދާނެ ވެބްސައިޓަކާއި އެސްއެމްއެސް ނިޒާމެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސެލްޓެކް ސޮލިއުޝަންގެ އިސްނެގުމަކަށް ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓަކާއި އެސްއެމްއެސް ނިޒާމެއް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ...

ކުޑައީދު ބަންދުގައި އެމްޓީސީސީން ބ. އަތޮޅަށް ޚާއްސަ ލޯންޗް ދަތުރުތަކެއް

ކުޑައީދު ބަންދުގައި އެމްޓީސީސީން ބ. އަތޮޅަށް ޚާއްސަ ލޯންޗް ދަތުރުތަކެއް
އަންނަ ފިތުރު އީދު ބަންދުގައި ބ. ހިތާދޫ އަށާއި ތުޅާދޫއަށް އެމްޓީސީސީން ވަރަށް ޚާއްޞަ އަގުތެކެއް ގައި ފެރީދަތުރު ތަކެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ، މިދަތުރު...

އައިޕެޑާއި އައިފޯން އަދި އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުން މިހާރު އީޓީ ބޭނުންކުރެވޭނެ

އައިޕެޑާއި އައިފޯން އަދި އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުން މިހާރު އީޓީ ބޭނުންކުރެވޭނެ
ބ. އަތޮޅުގެ ކޮމިޔުނިޓީއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ނެރޭ އޮންލައިން ނޫސް އޭދަފުށީ ޓައިމްސް (އީޓީ) ވަކި އެޕްލިކޭޝަނެއް ބޭނުންނުކޮށް އައިޕެޑާއި އައިފޯން އަދި އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކ...

200 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށު ކައުންސިލް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށުގެ، ރަށު ކައުންސިލް ކޮމްޕިއުޓާ ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއެއް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އިންފޮމޯޝަން ޓެކްނޮ...

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި
ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓްސް އިން ދަރަވަންދޫގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓް ހިންގައި ބަލަހައްޓަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) އާ ހަވާލުކޮށްފި...

ފޭލި ގުރުއާން މުބާރާތް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަށަނީ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހާ ގުޅުވައިގެން އޭދަފުށީ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި) ޖަމިއްޔާއިން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތް...

އަޒްހާރަށް އެހީވުމަށް ތައުލީމީ މަރުކަޒުން 36000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

އަޒްހާރަށް އެހީވުމަށް ތައުލީމީ މަރުކަޒުން 36000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ
ކެންސަރުގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ އޭދަފުށީ ދަނޑުމަތީގޭ، ތޯހިރާ އަޒްހާރަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ތިރީސް ހަހާހަށްވުރެ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފި...