ޚަބަރު

ގައުމު އޮތް ނުތަނަވަސްކަމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޝަހީބު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ގައުމު އޮތް ނުތަނަވަސްކަމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޝަހީބު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ވެށި ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގައުމީ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމުގައި ދެކިގެން ގައުމު މިހާރު މިއޮތް ނުތަނަވަސް ކަމުން ސަލާމަތް ކުރަން މަސަ...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ޔަމާން އާއި އަރުޝަމް

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ޔަމާން އާއި އަރުޝަމް
  ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ސާނަވީ ދަރިވަރަކަށް މިހާރު އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 11 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ޔަމާން އަހްމަދު އ...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ
  ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާނެ އެވެ. ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ބާއްވާ މި ޖަލ...

ބ. އަތޮޅުގައި ވޯޓްފޮށި ބަލަހައްޓާ އޮފިޝަލުންނަށްވެސް މަރުގެ އިންޒާރުގެ މެސެޖުތަކެއް!

ބ. އަތޮޅުގައި ވޯޓްފޮށި ބަލަހައްޓާ އޮފިޝަލުންނަށްވެސް މަރުގެ އިންޒާރުގެ މެސެޖުތަކެއް!
  ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އިދާރީ އެކި ކަންކަމުގައި ބ. އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުގެ އެސްއެމްއެސް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ބ...

ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުވޭ

ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުވޭ
ފަހަކަށް އައިސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ ފެންމަތިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުނ...