ޚަބަރު

ބީއެމްއެލް އިން ފޮރެންސިކް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ޑެލޮއިޓް ސިންގަޕޯރ އައްޔަންކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ފޮރެންސިކް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ޑެލޮއިޓް ސިންގަޕޯރ އައްޔަންކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނުގަވައިދުން އަދި ގާނޫނާ ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް އައީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ...

ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވަން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވަން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ” “ވިމެން ލީޑަރޝިޕް ޓްރެއިނިން” ގެ ނަމުގައި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިނި...

އައިދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަކެތި ވިއްކުން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

އައިދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަކެތި ވިއްކުން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި
ބ. އަތޮޅުގައި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ އައިދޫގައި އެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ. އެރަށުގައި ހެއްދި ތަކެތި ރަސްމީކޮށް ވިއްކުން ފައްޓަވައިދެއްވީ...

ބަޖެޓް 2020: އޭދަފުށީގައި ބަނދަރަކާއި ޗިލްޑްރަންސް ހޯމެއް

ބަޖެޓް 2020: އޭދަފުށީގައި ބަނދަރަކާއި ޗިލްޑްރަންސް ހޯމެއް
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ސަރުކާރުން އިއްޔެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއިރު، އޭދަފުށީގައި އަންނަ އަހަރު އަލަށްފަށާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރަކ...

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި
ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ބަލަހައްޓަމުންގެންދަވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބ. އޭދަފުށީގައި  ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. އެނުއަލް އެކްސްޕީރިއަންސް...