ޚަބަރު

މަންތާ ފެސްޓިވަލުގައި އާޓް އަދި ފޮޓޯގްރަފީ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

މަންތާ ފެސްޓިވަލުގައި އާޓް އަދި ފޮޓޯގްރަފީ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
މަޑީގެ ނަޞްލު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ދިރާސާތައް ކުރަމުންދާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަންޓާ ޓްރަސްޓް ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބ. އަތޮޅުގައި ބާއްވ...

އޭދަފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ހަބެއް: ސާންތީ

އޭދަފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ހަބެއް: ސާންތީ
އޭދަފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ހަބެއްކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފީފާ ޕްރޮޖެކްޓެއް...

ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ސަލީމް އޭދަފުށީ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ސަލީމް އޭދަފުށީ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް) އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވެސް އޭދަފުށީ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވާފައިވ...