ޚަބަރު

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ތިން ރަށަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ތިން ރަށަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
ބީއެމްއެލް ގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން 3 ރަށެއްގައި މުޖުތަަމައަށް އެހީތެރިވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވ. ފެލިދޫ، ލ....

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ވެލާ ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ވެލާ ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
އޭދަފުށީގައި އިއްޔެ ހަވީރު ނިމުނު އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފި އެވެ. އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ވ...

ވާދަވެރި ފައިނަލަށް ވެލާ އާއީ އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް މިއަދު ނުކުންނަނީ

ވާދަވެރި ފައިނަލަށް ވެލާ އާއީ އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް މިއަދު ނުކުންނަނީ
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ކްލަބް އޭދަފުށިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ވެލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް މިއަދު ހަވ...

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި ދަރަވަންދުއަށް ދަތުރު ކުރާ ފްލައިޓަކުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާކަމަށް ފުލުހ...

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ހުސް ސޮނގުން ކަޓުވާލުމަށްފަހު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ހުސް ސޮނގުން ކަޓުވާލުމަށްފަހު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް
އޭދަފުށީ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މިއަދު ހުސް ސޮނގުން 8-7 އިން ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފަ...