ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއުލާންކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއުލާންކޮށްފި
ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް19 ރާއްޖެއިންވެސް ފެނިފައިވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށ...

ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބިއެމްއެލް) ގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް ލޯރާ ޖޭމިސަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންގެ މަގާމަށް އައްޔަން...

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށްދޭ ޗުއްޓީ ބީއެމްއެލް އިން އިތުރުކޮށްފި

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށްދޭ ޗުއްޓީ ބީއެމްއެލް އިން އިތުރުކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  (ބީއެމްލް) ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުން ދޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު މިއަދުން ފެށިގެން އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނިގޮތުގައި މި ގެނެވުނު ބ...