ޚަބަރު

ބެއްލަ ވިސްޓާ އިން އާ ޚިދުމަތެއް!

ބެއްލަ ވިސްޓާ އިން އާ ޚިދުމަތެއް!
އޭދަފުށީގެ ރެސްޓޯރަންޓްރަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބެއްލާ ވިސްޓާ ރެސްޓޯރަންޓުން އާ ޚިދުމަތެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މިފަހަރު ތައާރަފުކޮށްފައި މިވ...

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބ. ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބ. ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބ. ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ބ. ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ މެނޭ...

ދިރާގު ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމަށް “ކައިލް އާއި ލުލޫ” ގެ ހާށަވިޔަނި

ދިރާގު ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމަށް “ކައިލް އާއި ލުލޫ” ގެ ހާށަވިޔަނި
ދިރާގު ޓީވީއިން ކުޑަކުދިނަނަށް ހާއްސަ ދިވެހި 2ޑީ އެނިމޭޓެޑް ކާޓޫން ސީރީޒް “ކައިލް އާއި ލޫލޫ” ދިރާގު ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ބަލާލެވޭނެއެވ...

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރުކަމަށް މުހައްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރުކަމަށް މުހައްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލިގެ މެނޭޖަރުކަމުގެ މަގާމަށް އޭދަފުށީ ސައްކެޔޮގޭ، މުހައްމަދު ރަޝީދު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް ރަ...

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ސްޕޮންސަޝިޕްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ސްޕޮންސަޝިޕްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ރަސްމީ ސްޕޮންސަރުގެ ގޮތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއެކު ވެފައި...

އޭދަފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޭދަފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބ. އޭދަފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދ...

ދިރާގުން ގިގަބިޓް ސްޕީޑުގައި 1 ޖީ.ބީ.ޕީ.އެސް އާ ހަމައަށް އިންޓަނެޓް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ދިރާގުން ގިގަބިޓް ސްޕީޑުގައި 1 ޖީ.ބީ.ޕީ.އެސް އާ ހަމައަށް އިންޓަނެޓް ތަޢާރަފްކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓް މުޅިން އައު ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސް ފުރަތ...