ޚަބަރު

އޭދަފުށީގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނުގައި އެންމެ މުހިއްމުކަމެއް ދޭނީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް: ކައުންސިލް

އޭދަފުށީގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނުގައި އެންމެ މުހިއްމުކަމެއް ދޭނީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް: ކައުންސިލް
އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް ފަސްއަހަރަށް އެކުލަވާލާ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނުގައި އެންމެ މުހިންމުކަމެއް ދޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި އޮތް ގޯތި ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ހައްލުކު...

ކުދި ރަށްރަށަށް ބަދަލުވާ ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސެއް ދެނީ

ކުދި ރަށްރަށަށް ބަދަލުވާ ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސެއް ދެނީ
ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް ގޮސް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް އެލަވަންސްއެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނ...

ގްރާސްރޫޓް ކުދިންނަށް ކްލަބް އޭދަފުށިން އޯޕަން ޑޭ އެއް ބާއްވަނީ

ގްރާސްރޫޓް ކުދިންނަށް ކްލަބް އޭދަފުށިން އޯޕަން ޑޭ އެއް ބާއްވަނީ
އުމުރުން 6 އަހަރާއި 12 އަހަރުގެ ދެމެދުގެ ގްރާސްރޫޓް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޯޕަން ޑޭ އެއް ކުރިއަށްގެންދަން ކްލަބް އޭދަފުށިން ނިންމައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ކްލ...

ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނީ އާއްމު ހާލަތާ އެއްގޮތަށް: އެޑިއުކޭޝަން

ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނީ އާއްމު ހާލަތާ އެއްގޮތަށް: އެޑިއުކޭޝަން
2021-2022 ވަނަ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާނީ، ސްކޫލްތަކަށް ދަރިވަރުން ގެންގޮސްގެން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި މަ...