ޚަބަރު

މާޅޮހާއި ކަމަދޫގައި ގާއިމުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމު ޑިޒައިންކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާޅޮހާއި ކަމަދޫގައި ގާއިމުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމު ޑިޒައިންކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބ. މާޅޮހާއި ކަމަދޫގައި ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ޑިޒައިންކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފަ...

ސަލީމަށް ވޯޓު ދީފި ނަމަ ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރާނެ ކަމަށް އިންޒާރުދޭ އޯޑިއޯއެއް ލީކުވެއްޖެ!

ސަލީމަށް ވޯޓު ދީފި ނަމަ ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރާނެ  ކަމަށް އިންޒާރުދޭ އޯޑިއޯއެއް ލީކުވެއްޖެ!
އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު އޮންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) އަށް ވޯޓު ދީފި ނަމަ ފެނަކައިގެ...

ދިރާގުން ސްޓާޓްއަޕް ގްރައިންޑް އެކްސް މާލޭގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވައިފި

ދިރާގުން ސްޓާޓްއަޕް ގްރައިންޑް އެކްސް މާލޭގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވައިފި
ދިރާގުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސްޓާޓްއަޕް ގްރައިންޑް އެކްސް މާލޭގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު އިޝ...