ޚަބަރު

އުރީދޫން ސެމްސަންގް ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް10+ ގެ ޕްރީ އޯޑާ ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫން ސެމްސަންގް ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް10+ ގެ  ޕްރީ އޯޑާ ހުޅުވާލައިފި
ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 ސީރީޒްގެ ސްމާޓްފޯނުތައް ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާލައި، އެއާއިއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯނު ބައްލަވައިގަތުން ފަސޭހަކޮށް...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މިއަހަރު ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަ...

ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ބީއެމްއެލް އިން އޭޝިއާގެ ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް އެވޯޑް ހޯދައިފި

ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ބީއެމްއެލް އިން އޭޝިއާގެ ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް އެވޯޑް ހޯދައިފި
ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ ކޮންގްރެސް އާއި އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއިން އިން ދޭ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ” އޭޝިއަރސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް އެވޯޑް” ވިދިވިދ...

ޒަކަރިއްޔާ އަލީ ނިޔާވެއްޖެ

ޒަކަރިއްޔާ އަލީ ނިޔާވެއްޖެ
ބ. އޭދަފުށީ ހުވަނދުމާގޭ ޒަކަރިއްޔާ އަލީ މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ބ.އަތޮޅަށާ އޭދަފުއްޓަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ޒަކަރިއްޔާ އަލީ 89އ ނިޔާވެފައިވަނީ މުސްކުޅި ބަލީގައި...