ޚަބަރު

އޭދަފުއްޓާ އެކު ޗެމްޕިއަން ގްރީން އަދި އީގަލްސް ވެސް އެއް ގްރޫޕަކަށް

އޭދަފުއްޓާ އެކު ޗެމްޕިއަން ގްރީން އަދި އީގަލްސް ވެސް އެއް ގްރޫޕަކަށް
ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި އު...

ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރަން ބ. އަތޮޅުގައި ބޮޑު ފެތުމެއް ބާއްވަނީ

ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރަން ބ. އަތޮޅުގައި ބޮޑު ފެތުމެއް ބާއްވަނީ
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ބ. އަތޮޅުގައި ބޮޑު ފެތުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ސުވިމް މޯލްޑިވްސް އިން އިންނަގައިގެން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ޔޫތް މިނިސްޓްރީ އ...

ޓާފު އަޅަން ފަށައިފި

ޓާފު އަޅަން ފަށައިފި
ހުނަރުވެރި އެތައް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފައްދާފައިވާ ބ. އޭދަފުށީގައި ހަދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އިއްޔެ ޓާފު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ. އޭދަފުއ...

ލިންޒީ ލޯހަން ދޮންފަނުގައި

ލިންޒީ ލޯހަން ދޮންފަނުގައި
ބ. އަތޮޅުގެ އަމިއްލަފުއްޓާއި ފިނޮޅު ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް މިހާރު ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ލިންޒީ ލޯހަން ބ. ދޮންފަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެރަށުގެ...

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް މިއަހަރު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ: އަބްދުﷲ އަމީން

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް މިއަހަރު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ: އަބްދުﷲ އަމީން
ލެބޯޓްރީ އާއި އެހެން އިތުރު ވަސީލަތްތަކާއެކު ބ. އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލު މިއަހަރު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ބ...