ޚަބަރު

އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް މޫލީ އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް މޫލީ އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ފަށައިފި
އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް މުލީ އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނިގޮތުގައި “މޫލީ އާޓް ކޮންޓެސްޓު” ގެ ނަމުގައި މި...

އޭލެވަލް ހަދާ ދަރިވަރުން އިމްތިހާނު ހަދާ ސެންޓަރު ހުރި ރަށަށް ދާން އެދިއްޖެ

އޭލެވަލް ހަދާ ދަރިވަރުން އިމްތިހާނު ހަދާ ސެންޓަރު ހުރި ރަށަށް ދާން އެދިއްޖެ
އަންނަ މަހު ފަށާ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން، އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިމްތިހާނު ހަދާ ސެންޓަރު ހުރި ރަށަށް ދާން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒ...

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު ދަށްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު ދަށްކޮށްފި
ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކާ އެއްފަދައިން ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށްވެސް ހީނަރުކަން ކުރިމަތިވެ، ބޭރު ފައިސާ ލިބޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަ...

އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދިއްޖެ

އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދިއްޖެ
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބ. އޭދަފުށީގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ތަކުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކުރުމަށް އެދިއްޖެ އެވެ. ރަށު ކައުންސިލުނ...

ލޮބީން ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެލާ ސްޕޯޓްސް އަށް

ލޮބީން ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެލާ ސްޕޯޓްސް އަށް
ފައިނަލުގައި ކައްކާނި އެފްސީގެ މައްޗަށް 5-1އިން ކުރިހޯދައި ލޮބީން ފުޓްސަލް ފިއެއްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެލާ ސިޓީން ހޯދައިފި އެވެ. މޮޅު ކުޅުމެއް ވެލާ ސިޓީގެ ފަރާތުން ފެނިގެނ...