ކުޅިވަރު

ގޮއިދުއާ އެކު އޭދަފުށި ފައިނަލަށް

ގޮއިދުއާ އެކު އޭދަފުށި ފައިނަލަށް
ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ދަރަވަންދުއާވާދަކޮށް 4-1 އިން މޮޅުވެ، އޭދަފުށީ ސީސީ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އޭދަފ...