ޚަބަރު

އޭދަފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފި

އޭދަފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފި
ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ އޭދަފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން އެ މަޝްރޫތައް ކުރިއަށް ގެންދިއ...

މަޖިއްޓޭ ސިންގަޕޫރުގެ ވެޓަރަންސް ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ހެޓްރިކް ހަދައިފި

މަޖިއްޓޭ ސިންގަޕޫރުގެ ވެޓަރަންސް ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ހެޓްރިކް ހަދައިފި
މޯލްޑިވްސް ސޮކް މޭޓްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ސިންގަޕޫރުގެ ވެޓެރަންސް ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އޭދަފުށީގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް އަބްދުލ...

ފަޅުރަށުގައި ހުރީ މޫސުން ގޯސްވެގެން އުކާނުލެވި ހުރި ކުނިތަކެއް: ދިގުފަރު ރިސޯޓު

ފަޅުރަށުގައި ހުރީ މޫސުން ގޯސްވެގެން އުކާނުލެވި ހުރި ކުނިތަކެއް: ދިގުފަރު ރިސޯޓު
ބ. ކެންދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅުރަށަކަށް ދިގުފަރު އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ކުނިއަޅާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވާ އިރު، އެއީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އުކާނުލެވި ހުރި ކުނިތަކެއް...

ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ

ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ
ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއެމް) މިއަހަރުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި އުރިދޫ މޯލްޑިވްސް އިން، އޯކާ މީޑިއާ ގްރޫޕާއި ޕާޓްނަކޮށްފި އެވެ. ޓީޓީއެމް އަކީ ދިވެހިރާއް...

ބ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށަކަށް ރިސޯޓަކުން އަޅާ ކުނިތަކެއް، މައްސަލަ ބަލަނީ

ބ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށަކަށް ރިސޯޓަކުން އަޅާ ކުނިތަކެއް، މައްސަލަ ބަލަނީ
ބ. އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށެއްކަމަށްވާ ކެޔޮދޫ ގޮނޑުދޮށަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި އަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ކުނި އަޅ...