ޚަބަރު

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް: ގޮއިދޫ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ދޮންފަނު ފައިނަލަށް

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް: ގޮއިދޫ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ދޮންފަނު ފައިނަލަށް
ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ގޮއިދޫ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ދޮންފަނު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި...

މަންޓާ އެއާ އާއި ޔުނިސެފްގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މަންޓާ އެއާ އާއި ޔުނިސެފްގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
މަންޓާ އެއާ އާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބުރު އިއްޔެ އިފްތިހާހްކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، މަންޓާ އެއާ...

ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި އޭދަފުށީގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި އޭދަފުށީގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި
މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮލާއި ބ. އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަ...

ޓިވެކްގެ ކެރިއާ ޑޭ މާދަމާ

ޓިވެކްގެ ކެރިއާ ޑޭ މާދަމާ
ބ. ކިހާދޫގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރު (ޓިވެކް) ގެ ތިންވަނަ ބެޗުން ގްރެޖުއޭޓްވާ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކެރިއާ...

ޔާމީން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް: ސަލީމް

ޔާމީން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް: ސަލީމް
ޔާމީން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމ...