ކުޅިވަރު

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ބެޑްމިންޓަން ތަށި މިލްކުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ބެޑްމިންޓަން ތަށި މިލްކުކޮށްފި
ފޯރިގަދަ މެޗުތަކަކަށްފަހު އިންޓަރ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން ލީގުގެ ތަށި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މިލްކުކޮށްފި އެވެ. ޖެހިޖެހިގެން ތިން އަހަރު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމު ތަށި...

ބެޑްމިންޓަން ލީގު: ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ހޮސްޕިޓަލު މޮޅުވެއްޖެ

ބެޑްމިންޓަން ލީގު: ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ހޮސްޕިޓަލު މޮޅުވެއްޖެ
ބ. އޭދަފުށީގައި އޮފީސް/ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އިންޓަ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން ލީގު މިއަދު ފެށިއިރު މުބާރާތުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ބ. އަތ...

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ކިތުނާ ހެޓްރިކް ހަދައި ގޮއިދޫ ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދީފި

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ކިތުނާ ހެޓްރިކް ހަދައި ގޮއިދޫ ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދީފި
ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު 5-2 އިން ކެންދޫ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ގޮއިދޫ ހޯދައިފި އެވެ. ފައިނަލުގައި ގޮއިދޫ ނުކުންނާނ...

ހައިޝަމްއާ އެކު އޭދަފުށީގެ ތިން ކުޅުންތެރިން މިފަހަރު ގައުމީ ޓީމުގައި

ހައިޝަމްއާ އެކު އޭދަފުށީގެ ތިން ކުޅުންތެރިން މިފަހަރު ގައުމީ ޓީމުގައި
ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ހައިޝަމް ހަސަންއާ އެކު އިންޑިއަން އައިލެންޑް އޯޝަން ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ސީނިއާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި އޭދަފުށީގެ ތިން ކުޅުންތެރިން...