ކުޅިވަރު

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ދަރަވަންދޫ އަތުން މޮޅުވެ ކެންދޫ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ދަރަވަންދޫ އަތުން މޮޅުވެ ކެންދޫ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް
އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ގްރޫޕް ސީގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ކެންދޫ ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުށީ ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ކެންދޫ މޮޅު...

ގޮއިދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ އިން ހޯދައިފި

ގޮއިދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ އިން ހޯދައިފި
ބ. ގޮއިދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ގޮއިދޫ ފެނަކައިން ހޯދައިފިއެވެ. ފެނަކައިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ފައިނަލްގައި ގ...

މަޖިއްޓޭ ސިންގަޕޫރުގެ ވެޓަރަންސް ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ހެޓްރިކް ހަދައިފި

މަޖިއްޓޭ ސިންގަޕޫރުގެ ވެޓަރަންސް ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ހެޓްރިކް ހަދައިފި
މޯލްޑިވްސް ސޮކް މޭޓްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ސިންގަޕޫރުގެ ވެޓެރަންސް ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އޭދަފުށީގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް އަބްދުލ...