ކުޅިވަރު

އިންޓަ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ސޮނެވާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިންޓަ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ސޮނެވާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
  ބ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަމުބާރާތް، ސީސީ އިންޓަ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަނަންތަރާ އަތުން ސޮނެވާފުށި...

ރިސޯޓް މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި

ރިސޯޓް މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި
  މިއަދު ހަވީރު ފަށަން ކުރިން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ސީސީ އިންޓަ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ފަށާގޮތަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. މުބާރާތް އިންތިޒާމު ކުރާ ކްލ...