ކުޅިވަރު

ގޮއިދުއާ އެކު އޭދަފުށި ފައިނަލަށް

ގޮއިދުއާ އެކު އޭދަފުށި ފައިނަލަށް
ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ދަރަވަންދުއާވާދަކޮށް 4-1 އިން މޮޅުވެ، އޭދަފުށީ ސީސީ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އޭދަފ...

ފައިނަލް މެޗު ވީޓީވީން ލައިވް ކުރާނެ

ފައިނަލް މެޗު ވީޓީވީން ލައިވް ކުރާނެ
ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން އޭދަފުށީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލް މެޗު ވީޓީވީން ވަގުތުން ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މ...