އަތޮޅުތެރެއިން

ކިހާދޫ ކިޑްސް ޖަމިއްޔާއިން، ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި

ކިހާދޫ ކިޑްސް ޖަމިއްޔާއިން، ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި
މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބ. ކިހާދޫ ކިޑްސް ޖަމިއްޔާއިން އެރަށު ކުޑަ ކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އައިސްކޯން ބަހައިފި އެވެ. ކިޑްސް...

ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ބ. އަތޮޅުގައި

ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން  ބ. އަތޮޅުގައި
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް މިއަދު ބ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. ޕީޕީއެމުން ބުނީ ފަސްޓް ލޭޑީ ބ. އަތޮޅަށް ވަ...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ފުރަތަމަ މެޗުން ހިތާދޫ އާއި އޭދަފުށި މޮޅުވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ފުރަތަމަ މެޗުން ހިތާދޫ އާއި އޭދަފުށި މޮޅުވެއްޖެ
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރޭ މާލޭގައި ފެށި ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ކުޑަރިކިލު އަތުން 7-1 އިން ހިތާދޫ މޮޅުވިއިރު، ތުޅާދޫ އަތ...

ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން ނުކުމެ ފުޓްސަލް ދަނޑުއަޅަން ބިން ސާފުކުރަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން ނުކުމެ ފުޓްސަލް ދަނޑުއަޅަން ބިން ސާފުކުރަނީ
ބ. މާޅޮހު ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން ނުކުމެ، އެރަށުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބިން ސާފުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މާޅޮހު ޕީޕީއެމް ގޮފީގެ އިސް މީހަކު ބުނ...