އަތޮޅުތެރެއިން

ކޮވިޑް-19: ރޯޔަލް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަށް ފައިނުން ކަރާ ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: ރޯޔަލް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަށް ފައިނުން ކަރާ ހަދިޔާކޮށްފި
ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ބ. އަތޮޅު ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް ބައި ޓަނުގެ ކަރާ ރ. ފައިނު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. މިކަމުގައި އިސްކޮށ...

ކޮވިޑް-19: ރޯޔަލްގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިތުރު ދިވެއްސަކު ޕްޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ރޯޔަލްގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިތުރު ދިވެއްސަކު ޕްޒިޓިވް ވެއްޖެ
އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައުމުން ބ. އަތޮޅު ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އަނެއްކާވެސް ޕޮޒި...

ކޮވިޑް-19: ރޯޔަލްގައި ކަރަންޓީންގައި ހުރި ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ރޯޔަލްގައި ކަރަންޓީންގައި ހުރި ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައުމުން ބ. އަތޮޅު ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ހެލ...