ކުޅިވަރު

ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ޖާޑީސް އަށް

ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ޖާޑީސް އަށް
ބ. ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އެރަށުގައި ބޭއްވި އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.ސީ ޖާޑީސް އިން ހޯދައިފި އެވެ. އެޓީމުން ޗެމްޕިއަނ...

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް: ގޮއިދޫ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ދޮންފަނު ފައިނަލަށް

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް: ގޮއިދޫ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ދޮންފަނު ފައިނަލަށް
ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ގޮއިދޫ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ދޮންފަނު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި...