ކުޅިވަރު

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ހުސް ސޮނގުން ކަޓުވާލުމަށްފަހު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ހުސް ސޮނގުން ކަޓުވާލުމަށްފަހު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް
އޭދަފުށީ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މިއަދު ހުސް ސޮނގުން 8-7 އިން ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފަ...

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ސެމީ އަށް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ސެމީ އަށް
އޭދަފުށީ ޓާފް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު 10-1 އިން އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް...

ވިމެންސް ފުޓްސަލް: ލިލީ ސްޓާސް އާއި ދަ ޝޫޓާސް އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ވިމެންސް ފުޓްސަލް: ލިލީ ސްޓާސް އާއި ދަ ޝޫޓާސް އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި
އޭދަފުށީގައި ރޭ ފެށި އެސްޓީއޯ ވިމެންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ލިލީ ސްޓާސް އާއި ދަ ޝޫޓާސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ލިލީ ސްޓާސް މޮޅުވީ ލަ...

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ހުސް ސޮނގުން ކުރިއަށް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ހުސް ސޮނގުން ކުރިއަށް
އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑާ ވާދަކޮށް ހުސް ސޮނގުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭދަފުށީ ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ހުސް ސޮނގުން މޮޅުވީ 2-0 އިންނެވެ....

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ވެޓަރަންސް ބަލިކޮށް ވެލާ ސްޕޯޓްސް އަލުން އެއްވަނަ އަށް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ވެޓަރަންސް ބަލިކޮށް ވެލާ ސްޕޯޓްސް އަލުން އެއްވަނަ އަށް
އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު 6-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބަލިކޮށް ވެލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަލުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ. މުބާރ...

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ފާސިރުގެ ހެޓްރިކާއެކު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ފާސިރުގެ ހެޓްރިކާއެކު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް
އޭދަފުށީ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު މުހައްމަދު ފާސިރު (ފާއްޓެ) ހެދި ހެޓްރިކާއެކު އެމްވީ ޔުނައިޓެ...