ކުޅިވަރު

ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު އިންޑިއާ އިން ދީފި

ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު އިންޑިއާ އިން ދީފި
ރާއްޖޭގެ 61 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އިއްޔެ ހަދިޔާކުރިއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ބ. އަތޮޅުން ތިން ރަށް ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓަރު...

ކިތުނާ މާޒިޔާއާ ގުޅިއްޖެ

ކިތުނާ މާޒިޔާއާ ގުޅިއްޖެ
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ބ. ގޮއިދޫއަށް އުފަން އާދަމް ނިޒާމް (ކިތުނާ) މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. މ...

އީގަލްސް އާއި އޭދަފުށީގެ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު

އީގަލްސް އާއި އޭދަފުށީގެ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު
އަންނަމަހު ފަށާ އެފްއޭކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ ކްލަބް އޭދަފުށި، ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ބާރެއް ކަމަށްވާ ކްލަބް އީގަލްސްއާ އެކު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއ...