ކުޅިވަރު

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: މާޖިދުގެ ހެޓްރިކާ އެކު ގޮއިދޫން ކުޑަރިކިލު ބަލިކޮށްފި

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: މާޖިދުގެ ހެޓްރިކާ އެކު ގޮއިދޫން ކުޑަރިކިލު ބަލިކޮށްފި
ފޯ ސީޒަން ލަނޑާ ގިރާވަރު ރިސޯޓުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އޭދަފުށީ ވެސްޓް ވިންގްސް ޖަމިއްޔާ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޑަރިކިލާއި ވ...

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ދަރަވަންދޫ އަތުން މޮޅުވެ ކެންދޫ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ދަރަވަންދޫ އަތުން މޮޅުވެ ކެންދޫ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް
އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ގްރޫޕް ސީގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ކެންދޫ ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުށީ ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ކެންދޫ މޮޅު...