ކުޅިވަރު

ހަމްޕު އާއި ސައްޓު އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލަށް ވާދަކުރަނީ

ހަމްޕު އާއި ސައްޓު އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލަށް ވާދަކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލްއާއި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ އެވޯޑް ނައިޓްގެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލަށް އޭދަފުއްޓަށް އުފަން ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (...

އަތޮޅުތެރެއަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަންނަ އަހަރު ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އަތޮޅުތެރެއަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަންނަ އަހަރު ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
އަންނަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން އަންހެން އަދި ފިރިހެން އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އ...

އަނަންތަރާ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމެރިކާ އަށް

އަނަންތަރާ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމެރިކާ އަށް
އަނަންތަރާ ކިހަވައް އޮލިމްޕިކްސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަނަކަން ޓީމު އެމެރިކާއިން ހޯދައިފި އެވެ. އަނަންތަރާ ކިހަވައް އޮލިމްޕިކްސްގައި ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަ...

ވައިޑީޕީ ހަރުދަނާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ނެރެވޭނެ

ވައިޑީޕީ ހަރުދަނާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ނެރެވޭނެ
ބ. އޭދަފުށީގައި ބެޑްމިންޓަން އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ވައިޑީޕީ ޕްރޮގްރާމް ހަރުދަނާ ކުރެވިއްޖެނަމަ، ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުނާލެވޭނެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނެއް ނެރެވޭނެކަމަށް އޭދަފު...