ކުޅިވަރު

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށް މާޒިޔާގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އޭދަފުށީގައި

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށް މާޒިޔާގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އޭދަފުށީގައި
އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ޔޫތު މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެފްއޭއެމް އޭދަފުށި 15 އަހަރުން ދަށުގެ އެލީޓް ޓީމާއި މާޒިޔާ އެކަޑަމީގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއެކު މިއަދު ހ...

ގްރާސްރޫޓްސް އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވާ ކުދިންގެ ހުނަރު މުސްތަގުބަލުގައި ފެންނާނެ

ގްރާސްރޫޓްސް އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވާ ކުދިންގެ ހުނަރު މުސްތަގުބަލުގައި ފެންނާނެ
ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕީޓީއޭ އާއި ކްލަބް އޭދަފުށި ގުޅިގެން އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ގްރާސް ރޫޓްސް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީން ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުދިންތަކެއް އުފެދިގެންދާ...

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށިން ދިފާއުކޮށްފި

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށިން ދިފާއުކޮށްފި
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓް ބައިން ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބް އޭދަފުށިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ. ކުޅިވަރު އެކުވެނި އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކ...