ކުޅިވަރު

ދޮންފަނުން ފަހަތުން އަރައި ޗެމްޕިއަން އޭދަފުށި ހިފަހައްޓައިފި

ދޮންފަނުން ފަހަތުން އަރައި ޗެމްޕިއަން އޭދަފުށި ހިފަހައްޓައިފި
ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އޭދަފުށި ލީޑް ނަގާފައި ވަނިކޮށް ދޮންފަނުން ފަހަތުން އަރައި 3-3 އިނ...

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށް މާޒިޔާގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އޭދަފުށީގައި

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށް މާޒިޔާގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އޭދަފުށީގައި
އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ޔޫތު މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެފްއޭއެމް އޭދަފުށި 15 އަހަރުން ދަށުގެ އެލީޓް ޓީމާއި މާޒިޔާ އެކަޑަމީގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއެކު މިއަދު ހ...

ގްރާސްރޫޓްސް އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވާ ކުދިންގެ ހުނަރު މުސްތަގުބަލުގައި ފެންނާނެ

ގްރާސްރޫޓްސް އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވާ ކުދިންގެ ހުނަރު މުސްތަގުބަލުގައި ފެންނާނެ
ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕީޓީއޭ އާއި ކްލަބް އޭދަފުށި ގުޅިގެން އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ގްރާސް ރޫޓްސް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީން ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުދިންތަކެއް އުފެދިގެންދާ...